Jom Klik...!!!

lagu rakan muda

lagu tema rakan muda

IKLAN RAKAN MUDA

Logo Rasmi Rakan Muda

Logo Rasmi Rakan Muda

PENGENALAN RAKAN MUDA

Program Rakan Muda merupakan program yang dilaksanakan berasaskan tranformasi falsafah pelaksanaan dari fokus individu kepada fokus komuniti.  Falsafah pelaksanaan adalah selaras dengan pendekatan pembangunan belia komuniti. (Community Youth Development ).  
 
Penekanan pendekatan pembangunan belia komuniti adalah penglibatan secara total golongan belia dan komuniti setempat. Golongan remaja akan digerakkan secara bersama dengan komuniti setempat dalam melaksanakan pelbagai aktiviti meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan melalui Gaya Hidup
Rakan Muda. Penglibatan ini akan meningkatkan peranan remaja dalam masyarakat dan membawa impak pembangunan menyeluruh komunti tersebut. Secara tidak langsung transformasi ini  akan membawa golongan remaja  dalam arus pembangunan negara. 
Teras gerakan ini melibatkan elemen perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh  pengamal Gaya Hidup berkenaan, berdasarkan citarasa dan keperluan persekitaran komuniti tersebut. Di bawah teras ini, tumpuan utama pelaksanaan program adalah ke arah menjana keupayaan pengamal Gaya Hidup dengan melengkapkan mereka dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan sikap.  

Gaya Hidup
Rakan Muda memberi penekanan kepada elemen pembangunan diri remaja, seperti patriotisme, kesukarelaan, berbudaya, pendidikan moral, pembangunan 3K dan selaras dengan pembentukan modal insan yang diberi penekanan oleh kepimpinan negara.

PROGRAM TERBARU KELAB RAKAN MUDA KUALA NERUS


PROGRAM PERKHEMAHAN REMAJA DINAMIK RAKAN MUDA KUALA NERUS.

TARIKH : 17 JUN 2010 - 19 JUN 2010
HARI : KHAMIS - SABTU.
TEMPAT : TAPAK PERKHEMAHAN BUKIT JONG, TEPOH. KUALA NERUS.

BORANG BOLEH DIDAPATI DI PUSAT SIBER RAKAN MUDA KUALA NERUS, D/A WISMA 4B (M) KUALA NERUS, BATU ENAM. TERENGGANU. ATAU HUBUNGI 09-6624540, ATAU 019-9544885 (PENGERUSI)

TARIKH TUTUP 6 JUN 2010

8 Jul 2009

Kursus Asas Mencipta Blog"Rakan Muda Inovasi"
kursus telah dijalankan di pusat Siber Rakan Muda Kuala Terengganu.

Tiada ulasan: